تفاوت بین دانشگاه مورد تایید و غیر تایید وزارت علوم ایران در چیست؟

تفاوت دانشگاه مورد تایید و غیرتایید وزارت علوم ایران در چیست؟

هر ساله دانش آموزان و دانشجویانی متناسب با رشته تحصیلی خود اقدام به تحصیل و بورسیه شدن در کشورهای خارجی می‌کنند و در این بین هستند دانشگاه‌هایی که برخی از آنها مورد تایید وزارت علوم ایران بوده و برخی نیز از طرف وزارت علوم تایید نشده‌اند، اما آیا می‌دانید تفاوت دانشگاه مورد تایید و غیر […]

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید!