آخرین اطلاعیه ها و اخبار مهاجرتی:

بر اساس آخرین اخبار، در حال حاضر تا اطلاع ثانوی نیاز به مدرک زبان برای جاب آفر کانادا نیست.

با توجه به تعدد درخواست، لطفا حتما برای دریافت مشاوره، از طریق وب سایت اقدام نمایید.