شرکت مشاوره مهاجرتی الست گروپ

اعتمـــــــــاد را تجربــــــــــه کــــــــن

آینده متعلق به کسانی است که زیبایی رویاهایشان را باور دارند!

شعبه در دنیا
0
پرونده موفق برای شما
0
سال تجربه
0

مشاوره مادام العمر رایگان با الست گروپ

مشاوره مادام العمر رایگان با

الـــســــــــت گــــــــروپ

تنها با 299 هـــــــــزار تومان

مشاوره تخصصی VIP به صورت مستقیم با مدیریت شرکت؛

سرکار خانم مهندس مرتا جوادی و جناب آقای مهندس ورقایی

سرکار خانم مهندس مرتا جوادی و

جناب آقای مهندس ورقایی

درباره ما

شـرکت افـق بیـن المـلل یاسمیـن با نـام تجـاری السـت گـروپ به شمـاره ثبت 536164 فعالیت خود را چندین سال است به بهترین شکل ممکن شروع‌ کرده و دارای بیشترین آمار رضایت و ویزای موفق برای کلاینت‌های خود بوده؛ الست گروپ موفق شده است:

جزو یکصد واحد برتر مشتری مدار کشور
برنده تندیس اجلاس رضایتمندی مشتری
تندیس مدیریت مشتری مداری در دوران کرونا و پساکرونا را در هشتمین اجلاس مدیریت مشتری مداری

فهرست مقالات

ایران

تهران، خیابان جردن، خیابان ناهید

غربی، پلاک 56، ساختمان اداری

ناهید، طبقه همکف، واحد 58

آلمان

Hohenzollernring

50672, Köln

کانادا

4205-777 Richards st

Vancouver BC V6B 0M6