Category: اطلاعات عمومی کشور ها

قوانین مهاجرتی آلمان
اطلاعات عمومی کشور ها
الست گروپ

قوانین مهاجرتی آلمان در سال 2020

در بازار داغ مهاجرتی این روزها، کشور آلمان بیش از همیشه مورد توجه مهاجران قرار گرفته است. چرا که همانطور که در مطالب گذشته از

Read More »
بلو کارت
اطلاعات عمومی کشور ها
الست گروپ

بلو کارت اروپا و مزایای آن

«مزایای بلو کارت اروپا و بررسی جوانب آن» همانطور که داشتن «گرین کارت» آمریکا مزایای زیادی به همراه دارد، دریافت «بلو کارت» اروپا نیز مزیت

Read More »
زندگی در روسیه چگونه است؟
اطلاعات عمومی کشور ها
الست گروپ

زندگی در روسیه چگونه است؟

 برای اقامت گرفتن در هر کشوری باید شرایطی مثل مسکن، تحصیل، کار و … را در نظر بگیرید. که ما در این مقاله قصد داریم

Read More »
زندگی در سوئد
اطلاعات عمومی کشور ها
الست گروپ

امنیت اجتماعی در سوئد چگونه است؟

سیستم امنیت اجتماعی در سوئد ترکیبی از بیمه خصوصی، عمومی و مشترک است. سیستم رفاهی عمومی به صورت یکسان شامل تمامی شهروندان می شود. برای

Read More »