شرایط اقامت از طریق تمکن مالی فرانسه

اقامت از طریق تمکن مالی فرانسه

جهت اخذ اقامت از طریق خود حمایتی یا تمکن مالی فرانسه ، باید ابتدا بتوانید ثابت کنید که از تمکن مالی مناسب جهت پوشش هزینه های زندگی خود و اعضای خانواده برخوردارید. توجه داشته باشید که شما به هیچ عنوان نیاز ندارید که در کشور فرانسه سرمایه گذاری کنید و یا حتی سرمایه خود را […]

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید!