اقامت از طریق تمکن مالی اتریش (خود حمایتی اتریش) و شرایط آن

تمکن مالی اتریش

در روش تمکن مالی اتریش (خود حمایتی اتریش) شخص تنها با اثبات اینکه از تمکن مالی مناسب برخوردار است و میتواند بدون نیاز به کار کردن هزینه های زندگی خود را تأمین نماید، می تواند مجوز اقامت در اتریش را کسب نماید. دولت اتریش هر ساله تعداد محدودی از پرونده های تمکن مالی را می […]

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید!