بررسی کامل شرایط دریافت اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی (سال 2020)

اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی

یکی از راههای مهاجرتی جدید که به تازگی برای دریافت اقامت اسپانیا ارائه شده است، دریافت اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی است. این نوع مهاجرت که به نام Spanish non-lucrative residence visa معروف است، به کسانی اعطا می شود که توان مالی معمولی داشته باشند و نیازی به اشتغال در کشور مقصد نداشته باشند. […]

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید!