Tag: تحصیل در سوئد

انگلیسی در سوئد
تحصیلی
الست گروپ

دوره های زبان انگلیسی در سوئد با امکان اخد اقامت

چنانچه قصد تحصیل در سوئد یا هر کشور دیگری دارید که زبان انگلیسی یکی از لازمه های آن است، دوره های زبان انگلیسی در سوئد، انتخاب مناسبی می توانند باشند. این نکته زمانی چندین برابر جذاب می شود که بدانید بعد از اتمام دوره، احتمال اینکه بتوانید اقامت سوئد را دریافت کنید؛ وجود دارد.

Read More »