فرصت ­ها و شرایط کاری در بازار کار کانادا

فرصت ها و شرایط کاری در بازار کار کانادا

  بازار کار کانادا مشابه بازار کار دیگر کشورهای توسعه یافته است. اکثریت فرصت ­های شغلی در بخش سرویس­ دهی قرار دارند و باقی آنها در بخش تولیدات و منابع طبیعی. نرخ بیکاری 6.8 % است که کمی از میانگین نرخ بیکاری 30 سال گذشته با وجود 17 میلیون نیروی کار بیشتر است. بیشتر رشد […]