Category: شرایط زندگی

زندگی در روسیه چگونه است؟
اطلاعات عمومی کشور ها
الست گروپ

زندگی در روسیه چگونه است؟

 برای اقامت گرفتن در هر کشوری باید شرایطی مثل مسکن، تحصیل، کار و … را در نظر بگیرید. که ما در این مقاله قصد داریم

Read More »
زندگی در سوئد
اطلاعات عمومی کشور ها
الست گروپ

امنیت اجتماعی در سوئد چگونه است؟

سیستم امنیت اجتماعی در سوئد ترکیبی از بیمه خصوصی، عمومی و مشترک است. سیستم رفاهی عمومی به صورت یکسان شامل تمامی شهروندان می شود. برای

Read More »