Category: رشته های پزشکی، دندان و دارو

پزشکی در ایتالیا
تحصیلی
الست گروپ

داروسازی و پزشکی در ایتالیا

تحصیل داروسازی و پزشکی در ایتالیا چگونه است؟ ایتالیا کشوری اروپایی است که در جنوب این قاره سرسبز قرار گرفته و از لحاظ جمعیت جزو

Read More »
دندانپزشکی در آلمان
رشته های پزشکی، دندان و دارو
الست گروپ

دندانپزشکی در آلمان

همانطور که می دانید آلمان کشور مهاجر پذیری است که امروزه با رشد بسیار کم جمعیت مواجه شده و در پی استخدام کارشناسان و متخصصان

Read More »