Category: انگلیس

ایرانیان لیورپول
انگلیس
الست گروپ

ایرانیان لیورپول

در این راهنمای جامع از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ، می خواهیم درباره ایرانیان لیورپول توضیح دهیم. جامعه ایرانیان لیورپول نسبتاً کوچک اما فعال است.

Read More »
محله های خوب لندن برای زندگی
انگلیس
الست گروپ

محله های خوب لندن برای زندگی

در این راهنمای جامع از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ می خواهیم محله های خوب لندن برای زندگی را نامبرده و توضیح دهیم. محله های

Read More »
هزینه تحصیل در دانشگاه منچستر
انگلیس
الست گروپ

هزینه تحصیل در دانشگاه منچستر

در این مبحث از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ، می خواهیم هزینه تحصیل در دانشگاه منچستر را بررسی کنیم. هزینه تحصیل در دانشگاه منچستر شامل

Read More »
آکادمی‌ های فوتبال انگلستان
انگلیس
الست گروپ

آکادمی‌ های فوتبال انگلستان

در این مقاله از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ، می خواهیم درباره آکادمی‌ های فوتبال انگلستان، توضیح دهیم. آکادمی‌ های فوتبال انگلستان استعدادهای جوان را

Read More »
هزینه زندگی دانشجویی در انگلستان
انگلیس
الست گروپ

هزینه زندگی دانشجویی در انگلستان

در این مقاله از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ، قصد بررسی هزینه زندگی دانشجویی در انگلستان را داریم. میانگین هزینه زندگی دانشجویی در انگلستان 2024

Read More »
دوره FOUNDATION در انگلیس
انگلیس
الست گروپ

دوره FOUNDATION در انگلیس

در این مقاله از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ، می خواهیم درباره دوره FOUNDATION در انگلیس، توضیح دهیم. دوره FOUNDATION در انگلیس، دوره آمادگی یک

Read More »
ویزای نخبگان انگلستان
انگلیس
الست گروپ

ویزای نخبگان انگلستان

در این مقاله از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ، قصد داریم درباره ویزای نخبگان انگلستان، توضیح دهیم. ویزای نخبگان انگلستان ویزا برای افراد بسیار ماهر

Read More »
قوانین مدرسه های انگلیس
انگلیس
الست گروپ

قوانین مدرسه های انگلیس

در این مقاله از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ، قصد بررسی قوانین مدرسه های انگلیس را داریم. قوانین مدرسه های انگلیس برای ایجاد یک محیط

Read More »
انگلستان یا استرالیا؟
استرالیا
الست گروپ

انگلستان یا استرالیا؟

در این مقاله از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ، قصد داریم به سوال انگلستان یا استرالیا؟ پاسخ دهیم. تصمیم گیری بین انگلستان یا استرالیا؟ به

Read More »
قیمت مک دونالد در لندن
انگلیس
الست گروپ

قیمت مک دونالد در لندن

در این مقاله از سایت شرکت مهاجرتی الست گروپ، قصد بررسی قیمت مک دونالد در لندن را داریم. قیمت مک دونالد در لندن؛ بیگ مک

Read More »