چطوری در 6 ماه و بدون استرس ویزای کانادا گرفتم؟

چطوری در 6 ماه و بدون استرس ویزای کانادا گرفتم؟

سفر قابل توجه رومینا: تضمین ویزای پیشنهاد شغلی کانادا در تنها 6 ماه آرزومند جاه طلب از ایران رومینا، یک زن با استعداد و جاه طلب ایرانی، آرزو داشت افق دید خود را گسترش دهد. مانند بسیاری دیگر، او مجذوب وعده‌های کانادا برای فرصت‌های وسیع، محیطی دلپذیر و شروعی تازه شد. با این حال، سفر […]

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید!