Day: می 6, 2023

فاصله ایران تا فنلاند
فنلاند
الست گروپ

فاصله ایران تا فنلاند

در این مقاله، به بررسی فاصله ایران تا فنلاند می پردازیم. برای افرادی که قصد سفر یا مهاجرت به فنلاند را دارند، کسب اطلاعاتی در

Read More »
ایرانیان اسپانیا
اسپانیا
الست گروپ

ایرانیان اسپانیا

با موضوع ایرانیان اسپانیا در خدمت شما هستیم. ایرانیان اسپانیا یک گروه اقلیت قابل توجه در این کشور هستند و حدود 0.5 درصد جمعیت را

Read More »
استانبول چند فرودگاه دارد
ترکیه
الست گروپ

استانبول چند فرودگاه دارد

با موضوع استانبول چند فرودگاه دارد در خدمت شما هستیم. استانبول دارای دو فرودگاه بزرگ بین المللی است: فرودگاه استانبول (IST) در سمت اروپایی و

Read More »
مهاجرت پزشکان به ترکیه
ترکیه
الست گروپ

مهاجرت پزشکان به ترکیه

در این مقاله، در مورد مهاجرت پزشکان به ترکیه صحبت خواهیم کرد. مهاجرت پزشکان به ترکیه رو به افزایش است، به طوری که در سال

Read More »
زندگی در عمان برای ایرانیان
عمان
الست گروپ

زندگی در عمان برای ایرانیان

در این مقاله، به بررسی موضوع زندگی در عمان برای ایرانیان خواهیم پرداخت. زندگی در عمان برای ایرانیان به طور کلی مثبت است، با جامعه

Read More »