Day: ژانویه 15, 2023

ویزای پیوست به همسر آلمان
آلمان
الست گروپ

ویزای پیوست به همسر آلمان

برای درخواست ویزای پیوست به همسر آلمان ، به طور کلی باید پاسپورت و گواهی عروسی یا مدرکی دال بر مشارکت مدنی یا ثبت شده

Read More »
ویزای تجاری آلمان
آلمان
الست گروپ

ویزای تجاری آلمان

ویزای تجاری آلمان یک ویزای شینگن کوتاه مدت است که به دارنده آن اجازه می دهد تا حداکثر 90 روز در مدت 6 ماه وارد

Read More »
اجازه کار در آلمان
آلمان
الست گروپ

اجازه کار در آلمان

امروز در مورد اجازه کار در آلمان صحبت خواهیم کرد. اخذ اجازه کار در آلمان یک گزینه مناسب برای افراد بین‌المللی است که به دنبال

Read More »