Day: فوریه 20, 2020

انگلیسی در سوئد
تحصیلی
الست گروپ

دوره های زبان انگلیسی در سوئد با امکان اخد اقامت

چنانچه قصد تحصیل در سوئد یا هر کشور دیگری دارید که زبان انگلیسی یکی از لازمه های آن است، دوره های زبان انگلیسی در سوئد، انتخاب مناسبی می توانند باشند. این نکته زمانی چندین برابر جذاب می شود که بدانید بعد از اتمام دوره، احتمال اینکه بتوانید اقامت سوئد را دریافت کنید؛ وجود دارد.

Read More »