فهرست موضوعات

فهرست موضوعات

در این مقاله از شرکت مهاجرتی الست گروپ، به بررسی سوال آیا جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران ؟ می پردازیم.

جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران؟ جمعیت ترکیه در سال 2023، 85.1 میلیون نفر و جمعیت ایران 86.3 میلیون نفر است. بنابراین جمعیت ایران بیشتر از جمعیت ترکیه است.

ترکیه و ایران به عنوان دو کشور بزرگ در منطقه خاورمیانه، همواره تاریخ و تبادل فرهنگی غنی داشته اند. در سال های اخیر، پویایی جمعیت آنها به موضوعی بسیار مورد توجه تبدیل شده است.

پیشنهاد می کنیم از پست معایب زندگی در ترکیه دیدن کنید.

بررسی جمعیتی ترکیه و ایران

 • رشد جمعیت ترکیه

جمعیت ترکیه، حدود 84 میلیون نفر تخمین زده شد. طی چند دهه گذشته، ترکیه افزایش قابل توجهی در جمعیت داشته است، که در درجه اول، به دلیل نرخ بالای تولد، بهبود مراقبت های بهداشتی و افزایش امید به زندگی است. اکثریت جمعیت ترکیه، در مناطق شهری متمرکز است که استانبول ، آنکارا و ازمیر بزرگترین شهرها هستند.

 • رشد جمعیت ایران

از سوی دیگر، کشورمان ایران تقریباً 83 میلیون نفر جمعیت دارد. مانند ترکیه، رشد جمعیت کشورمان را می توان به نرخ بالای زاد و ولد، امکانات بهداشتی بهتر و افزایش امید به زندگی نسبت داد. اکثریت جمعیت کشورمان ایران، نیز در مناطق شهری متمرکز هستند که تهران ، مشهد و اصفهان، پرجمعیت ترین شهرها هستند.

جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران

جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران
جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران

اگرچه ترکيه و ايران از نظر جمعيت مشابه هستند، اما تفاوت‌هاي قابل توجهي در نرخ رشد آنها وجود دارد. ترکیه نرخ رشد ثابت تری را تجربه کرده است، در حالی که نرخ رشد ایران به ویژه از دهه 1990 در نوسان بوده است. این را می توان به عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، تحولات سیاسی و الگوهای مهاجرت نسبت داد.

ساختار سنی و نسبت های وابستگی

 • ساختار سنی ترکیه

ترکیه، جمعیت نسبتاً جوانی دارد و میانگین سنی آن حدود 32 سال است. حدود 24 درصد از جمعیت زیر 15 سال سن دارند، در حالی که درصد جمعیت سالمند (65 سال و بالاتر) تقریباً 9 درصد است. این مورد، منجر به نسبت وابستگی در حدود 46٪ می شود .

 • ساختار سنی ایران

جمعیت ایران دارای توزیع سنی مشابهی با میانگین سنی حدود 31 سال است. حدود 23 درصد از جمعیت ایران، زیر 15 سال سن دارند در حالی که جمعیت سالمندان، حدود 6 درصد را تشکیل می دهند. این منجر به نسبت وابستگی در حدود 43٪ می شود .

مقایسه ساختارهای سنی و نسبت های وابستگی

هر دو کشور ترکیه و ایران دارای جمعیت نسبتاً جوانی هستند که می تواند از نظر رشد اقتصادی و پتانسیل نیروی کار یک مزیت باشد. با این حال، این جمعیت های جوان همچنین، باری را بر جمعیت در سن کار تحمیل می کند که در نسبت های وابستگی آنها منعکس می شود. شباهت در ساختارهای سنی و نسبت های وابستگی، نشان می دهد که هر دو کشور با چالش های جمعیتی مشابهی روبرو هستند.

شما در حال مطالعه مقاله جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران، هستید.

نرخ باروری و امید به زندگی

 • نرخ باروری و امید به زندگی در ترکیه

ترکیه طی سال‌ها، کاهش نرخ باروری را تجربه کرده است و نرخ فعلی حدود 2.1 فرزند به ازای هر زن است. این کاهش را می توان به عواملی مانند افزایش آموزش، شهرنشینی و بهبود خدمات تنظیم خانواده نسبت داد. امید به زندگی در ترکیه نیز افزایش یافته و به حدود 77 سال رسیده است .

 • نرخ باروری و امید به زندگی در ایران

به طور مشابه، ایران شاهد کاهش نرخ باروری بوده است که در حال حاضر 1.9 فرزند به ازای هر زن است. کاهش نرخ باروری را می توان به عواملی مانند افزایش دسترسی به آموزش، مراقبت های بهداشتی و خدمات تنظیم خانواده نسبت داد. امید به زندگی در ایران نیز بهبود یافته و به حدود 76 سال رسیده است .

مقایسه نرخ باروری و امید به زندگی

هم ترکیه و هم ایران، کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی را تجربه کرده است که نشان دهنده بهبود در شرایط کلی زندگی، مراقبت های بهداشتی و دسترسی به آموزش است. با این حال، ترکیه نسبت به ایران دارای نرخ باروری و امید به زندگی بالاتر است که می‌توان آن را به تفاوت در شرایط اجتماعی-اقتصادی، سیاست‌های بهداشت عمومی و عوامل فرهنگی نسبت داد.

روند مهاجرت و شهرنشینی ترکیه

ترکیه، شاهد افزایش قابل توجه شهرنشینی بوده و تقریباً 75 درصد از جمعیت آن، در مناطق شهری ساکن هستند. این روند شهرنشینی ناشی از عواملی مانند رشد اقتصادی، صنعتی شدن و بهبود شرایط زندگی در شهرها است. علاوه بر این، ترکیه به دلیل بی ثباتی سیاسی و درگیری در منطقه، مهاجرت قابل توجهی را به ویژه از کشورهای همسایه مانند سوریه تجربه کرده است.

صفحات مشاوره مهاجرت به ترکیه و برای مهاجرت به ترکیه چقدر پول لازم است را ببینید.

مهاجرت و شهرنشینی ایران

مانند ترکیه، ایران نیز شهرنشینی سریعی را تجربه کرده است و حدود 74 درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند. این شهرنشینی توسط عواملی مانند فرصت های اقتصادی، صنعتی شدن و بهبود زیرساخت ها در شهرها هدایت می شود. ایران هم از نظر مهاجرت و هم مهاجرت به دلیل عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مهاجرت را تجربه کرده است.

مقایسه روند مهاجرت و شهرنشینی

هم ترکیه و هم ایران شاهد روندهای شهرنشینی قابل توجهی بوده اند که به رشد کلی جمعیت آنها کمک کرده است. الگوهای مهاجرت در هر دو کشور نیز نقش مهمی در شکل‌دهی مناظر جمعیتی آن‌ها ایفا کرده است، به طوری که ترکیه به دلیل درگیری‌های منطقه‌ای بیشتر تحت تأثیر مهاجرت قرار گرفته است.

پیش بینی ها و پیامدهای جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران

 • پیش بینی جمعیت ترکیه

بر اساس گزارش سازمان ملل، انتظار می رود جمعیت ترکیه همچنان به رشد خود ادامه دهد و تا سال 2050 به حدود 96 میلیون نفر برسد. این رشد، پیامدهای قابل توجهی برای توسعه اقتصادی، زیرساخت ها و خدمات اجتماعی این کشور خواهد داشت. به طور خاص، ترکیه باید بر روی مسائلی مانند مسکن، آموزش و مراقبت های بهداشتی تمرکز کند تا بتواند جمعیت رو به رشد خود را تامین کند.

 • پیش بینی جمعیت ایران

در مقابل، پیش‌بینی می‌شود که جمعیت ایران، رشد کندتری را تجربه کند و تا سال 2050 به حدود 92 میلیون نفر برسد. این رشد کندتر را می‌توان به کاهش نرخ باروری و اثرات مهاجرت، نسبت داد. ایران همچنین باید به چالش‌های مرتبط با جمعیت رو به رشد خود، مانند توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و تامین مراقبت‌های بهداشتی رسیدگی کند.

مقایسه پیش بینی ها و پیامدهای جمعیت

مقایسه پیش بینی ها و پیامدهای جمعیت
مقایسه پیش بینی ها و پیامدهای جمعیت

پیش بینی های جمعیتی متفاوت برای ترکیه و ایران، نشان می دهد که هر دو کشور در دهه های آینده با چالش های منحصر به فردی روبرو خواهند شد. رشد سریع جمعیت ترکیه به سرمایه گذاری های قابل توجهی در زیرساخت ها، خدمات اجتماعی و ایجاد شغل نیاز دارد. در مقابل، رشد آهسته تر جمعیت ایران ممکن است از نظر تخصیص منابع کمک کند، اما این کشور همچنان باید به نیازهای جمعیت رو به رشد خود به طور موثر رسیدگی کند.

آموزش و پرورش و توسعه نیروی کار ترکیه

 • آموزش و پرورش ترکیه و توسعه نیروی کار

ترکیه در بهبود سیستم آموزشی خود با تمرکز بر افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت و گسترش برنامه های آموزش حرفه ای، پیشرفت چشمگیری داشته است. در نتیجه، نرخ باسوادی ترکیه، در حدود 96 درصد است. با این حال، این کشور همچنان با چالش هایی در زمینه ارائه فرصت های آموزشی برابر و رسیدگی به عدم تطابق مهارت ها در بازار کار مواجه است.

 • آموزش و پرورش و توسعه نیروی کار ایران

ایران همچنین گام‌هایی در جهت بهبود نظام آموزشی خود با تأکید فراوان بر آموزش عالی و آموزش فنی برداشته است. نرخ باسوادی در ایران، تقریباً 93 درصد است و این کشور، دارای نیروی کار تحصیلکرده است. با این وجود، ایران با چالش‌های مرتبط با بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده خود، و همچنین ارائه فرصت‌های آموزشی برابر در مناطق مختلف مواجه است.

این دو عامل، نقش مهم در مسئله جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران دارد.

مقایسه آموزش و توسعه نیروی کار

هم ترکیه و هم ایران پیشرفت قابل توجهی در آموزش و توسعه نیروی کار داشته اند که نتیجه آن نرخ باسوادی بالا و جمعیت تحصیلکرده است. با این حال، هر دو کشور با چالش های مرتبط با بیکاری، به ویژه در میان جوانان، و رسیدگی به نابرابری های منطقه ای در دسترسی و کیفیت آموزشی مواجه هستند.

تنوع فرهنگی و زبانی

 • تنوع فرهنگی و زبانی ترکیه

ترکیه کشوری از نظر فرهنگی و زبانی متنوع است و اکثریت جمعیت آن را قوم ترک می دانند. با این حال، اقلیت های قابل توجهی مانند کردها، عرب ها و چرکس ها نیز وجود دارند که به تاریخ غنی و میراث فرهنگی ترکیه کمک می کنند. زبان رسمی ترکیه، ترکی است، اما به زبان های اقلیت مانند کردی، عربی و زازاکی نیز صحبت می شود.

 • تنوع فرهنگی و زبانی ایران

ایران نیز با انبوهی از اقوام و زبان‌ها دارای تنوع مشابهی است. اکثریت این جمعیت را قومی فارس می دانند، اما اقلیت های قابل توجهی از جمله آذری ها، کردها و بلوچ ها نیز وجود دارند. زبان رسمی ایران، فارسی است، اما زبان های متعدد دیگری مانند آذری، کردی و بلوچی نیز در سراسر کشور صحبت می شود.

شما در حال مطالعه مقاله جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران هستید.

مقایسه تنوع فرهنگی و زبانی

ترکیه و ایران، هر دو دارای تنوع فرهنگی و زبانی غنی هستند که به هویت ملی منحصر به فرد آنها کمک می کند. این تنوع پیامدهایی برای انسجام اجتماعی، نمایندگی سیاسی، و حفظ زبان های اقلیت ها و شیوه های فرهنگی دارد.

به طور خلاصه، ترکیه و ایران از نظر پویایی جمعیت، تحصیلات و تنوع فرهنگی شباهت های زیادی دارند. با این حال، آنها همچنین بر اساس مسیرهای جمعیتی منحصر به فرد، نیازهای توسعه نیروی کار و الگوهای مهاجرت با چالش های متمایز روبرو هستند.

اطلاعات کلی درباره جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران

دسته بندی ترکیه ایران
جمعیت 84 میلیون 83 میلیون
نرخ رشد رشد مداوم رشد نوسان
سن متوسط ~ 32 سال ~ 31 سال
نسبت وابستگی ~46٪ ~43٪
نرخ باروری 2.1 فرزند به ازای هر زن ~ 1.9 فرزند به ازای هر زن
امید به زندگی ~ 77 سال ~ 76 سال
شهرنشینی 75 درصد جمعیت در مناطق شهری 74 درصد جمعیت در مناطق شهری
الگوهای مهاجرت مهاجرت قابل توجه (به عنوان مثال، سوری ها) مهاجرت
پیش بینی جمعیت (2050) ~ 96 میلیون 92 میلیون
نرخ سواد ~ 96٪ ~ 93٪
تنوع فرهنگی و زبانی ترک (اکثریت)، کرد، عرب، چرکس فارس (اکثریت)، آذری، کرد، بلوچ
زبان رسمی ترکی فارسی

نتیجه گیری

نتیجه گیری
نتیجه گیری

جمعیت ترکیه بیشتر است یا ایران؟ ترکیه و ایران از نظر اندازه جمعیت، توزیع سنی و روند شهرنشینی شباهت های زیادی دارند. با این حال، تفاوت های قابل توجهی در نرخ باروری، امید به زندگی و الگوهای مهاجرت نیز وجود دارد. درک این روندهای جمعیتی و پیامدهای آنها برای هر دو کشور ضروری است زیرا آنها به توسعه و عبور از چالش های قرن بیست و یکم ادامه می دهند.

در صورت داشتن هرگونه سوال با کارشناسان شرکت مهاجرتی الست گروپ در تماس باشید و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

در پایان صفحه اجازه کار در ترکیه را مشاهده بفرمایید.

دیدگاه‌ها

ایران

تهران، خیابان جردن، خیابان ناهید

غربی، پلاک 56، ساختمان اداری

ناهید، طبقه همکف، واحد 58

آلمان

Hohenzollernring

50672, Köln

کانادا

4205-777 Richards st

Vancouver BC V6B 0M6